Thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

Contents

Thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

Việt Nam là một đất nước với nền nông nghiệp rất phát triển, trong đó không thể không thể đến lúa gạo. Trong những năm vừa qua, Việt Nam luôn đứng top trong việc xuất khẩu gạo. Vậy khi xuất khẩu gạo cần thực hiện thủ tục gì không? Có thể nói, để xuất khẩu khẩu gạo thì cần thực hiện thủ tục hải quan. Bài viết dưới đây của Công ty Luật ACC cung cấp một số thông tin về Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

Thủ tục hải quan xuất khẩu gạo
Thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

 

1. Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu gạo là gì?

Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật Hải quan đối với hàng hóa, phương tiện vận tải.

Như vậy có thể hiểu quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu gạo là trình tự bắt buộc thực hiện khi muốn xuất khẩu gạo ra nước ngoài

2. Đảm bảo chất lượng thóc, gạo hàng hóa xuất khẩu

 • Gạo xuất khẩu phải bảo đảm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng và đáp ứng yêu cầu về chất lượng, bao bì, ghi nhãn, đóng gói, bảo quản, truy xuất nguồn gốc theo quy định của nước nhập khẩu; trừ trường hợp nhà nhập khẩu có yêu cầu khác thì thực hiện theo yêu cầu của nhà nhập khẩu.
 • Thương nhân kinh doanh xuất khẩu gạo và thương nhân xuất khẩu các mặt hàng gạo theo quy định có trách nhiệm thực hiện quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về sản xuất, chế biến, bảo quản thóc, gạo hàng hóa do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

3. Quy trình thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

3.1. Hồ sơ làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo

 • Tờ khai hàng hóa xuất khẩu. Trường hợp thực hiện trên tờ khai hải quan giấy theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP, người khai hải quan khai và nộp 02 bản chính tờ khai hàng hóa xuất khẩu theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư số 39/2018/TT-BTC
 • Hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương đương trong trường hợp người mua phải thanh toán cho người bán: 01 bản chụp
 • Giấy phép xuất khẩu hoặc văn bản cho phép xuất khẩu của cơ quan có thẩm quyền theo pháp luật về quản lý ngoại thương đối với hàng hóa xuất khẩu thuộc diện quản lý theo giấy phép: Nếu xuất khẩu một lần: 01 bản chính; Nếu xuất khẩu nhiều lần: 01 bản chính khi xuất khẩu lần đầu.
 • Giấy thông báo miễn kiểm tra hoặc giấy thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc chứng từ khác theo quy định của pháp luật về quản lý, kiểm tra chuyên ngành (sau đây gọi tắt là Giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành): 01 bản chính.
 • Chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư: nộp 01 bản chụp khi làm thủ tục xuất khẩu lô hàng đầu tiên;
 • Hợp đồng ủy thác: 01 bản chụp đối với trường hợp ủy thác xuất khẩu hàng hóa thuộc diện phải có giấy phép xuất khẩu, giấy chứng nhận kiểm tra chuyên ngành hoặc phải có chứng từ chứng minh tổ chức, cá nhân đủ điều kiện xuất khẩu hàng hóa theo quy định của pháp luật về đầu tư mà người nhận ủy thác sử dụng giấy phép hoặc chứng từ xác nhận của người giao ủy thác

3.2. Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo, người khai hải quan có trách nhiệm

 • Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật hải quan 2014
 • Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
 • Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • 3.3. Khi làm thủ tục hải quan xuất khẩu gạo, cơ quan hải quan, công chức hải quan có trách nhiệm:

  • Tiếp nhận và đăng ký hồ sơ hải quan;
  • Kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải;
  • Tổ chức thu thuế và các khoản thu khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  • Quyết định việc thông quan hàng hóa, giải phóng hàng hóa, xác nhận phương tiện vận tải đã hoàn thành thủ tục hải

LỜI CAM KẾT

– Chất lượng dịch vụ hàng đầu

– Uy tín, Trung thực, Tận tâm

– Chúng tôi tận tâm hướng dẫn khách hàng để có thể làm thủ tục nhanh  chóng.

Xem thêm

Thủ tục, thuế nhập khẩu phụ tùng ô tô từ Ấn Độ

Vận chuyển hạt điều sang BangKok Thái Lan nhanh chóng