Thủ tục nhập khẩu container rỗng

Thủ tục nhập khẩu Container rỗng

Contents

Thủ tục nhập khẩu container rỗng

Bạn đang cần tư vấn dịch vụ thủ tục nhập khẩu container rỗng

Bạn là fresher, bạn muốn tìm hiểu quy trình nhập khẩu mặt hàng này?

Indiapost gửi cho bạn một số thông tin về thủ tục nhập khẩu mặt hàng này để bạn tham khảo.

Chính phủ chỉ đạo kiểm tra, làm rõ việc tăng giá thuê tàu và container

 Nhập khẩu container rỗng từ công ty nước ngoài:

Nhập khẩu container rỗng

Căn cứ vào các danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, nhập khẩu có điều kiện ban hành kèm theo Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ thì mặt hàng container rỗng  không thuộc diện cấm nhập khẩu hoặc nhập khẩu có điều kiện do đó công ty có thể mở tờ khai nhập khẩu đối mặt hàng trên như hàng hóa thông thường.

Căn cứ vào Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì: “Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan nộp cho cơ quan Hải quan bộ hồ sơ hải quan gồm các ứng từ sau:

Thủ tục nhập khẩu container rỗng

2.1. Hồ sơ cơ bản gồm:

– Tờ khai hải quan: 2 bản chính

– Hợp đồng mua bán hàng hóa hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương hợp đồng: 1 bản sao (trừ hàng hoá nêu ở điểm 5, 7 và 8 mục I, phần B);

– Hóa đơn thương mại (trừ hàng hóa nêu tại điểm 8, mục I phần B): 1 bản chính, và 1 bản sao;

– Vận tải đơn (trừ hàng hóa nêu tại điểm 7, mục I phần B): 1 bản sao chụp từ bản gốc hoặc bản chính của các bản vận tải đơn có ghi chữ copy;

2.2. Tùy trường hợp cụ thể dưới đây, bộ hồ sơ hải quan được bổ sung thêm các chứng từ sau:

– Trường hợp hàng hóa có nhiều chủng loại hoặc đóng gói không đồng nhất  Bản kê chi tiết hàng hóa: 1 bản chính và 1 bản sao;

– Trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc diện phải kiểm tra nhà nước về chất lượng: giấy đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng hàng hóa hoặc giấy thông báo miễn kiểm tra nhà nước về chất lượng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp 1 bản chính;

– Trường hợp hàng hoá được giải phóng hàng trên cơ sở kết quả giám định: Chứng thư giám định: 1 bản chính. 

– Trường hợp hàng hóa thuộc diện phải khai Tờ khai trị giá: Tờ khai trị giá hàng nhập khẩu: 1 bản chính;

– Trường hợp hàng hóa phải có giấy phép nhập khẩu theo quy định của pháp luật: Giấy phép nhập khẩu của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền: 1 bản (là bản chính nếu nhập khẩu một lần hoặc bản sao khi nhập khẩu nhiều lần và phải xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Trường hợp chủ hàng có yêu cầu được hưởng thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt: Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O): 1 bản gốc và 1 bản sao thứ 3.

Nếu hàng hoá nhập khẩu có tổng trị giá lô hàng (FOB) không vượt quá 200 USD thì không phải nộp hoặc xuất trình C/O;

– Các chứng từ khác theo quy định của pháp luật liên quan phải có: 1 bản chính.”

Quy định Nhập khẩu Container rỗng

Theo loại hình TN-TX theo phương thức quay vòng đối với phương tiện chứa hàng hóa: (NK Container rỗng từ Hãng tàu)

Căn cứ quy định tại phần XVI mục 2 Thông tư 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài Chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan thì: “Thủ tục hải quan:

a. Trường hợp các phương tiện trên là của hãng vận tải:

– Khi nhập khẩu:

Đại lý hãng tàu nộp bản lược khai trong bản lược khai hàng hóa chuyên chở trong đó có liệt kê cụ thể các phương tiện nhập khẩu.

– Khi xuất khẩu:

+ Đại lý hãng tàu nộp Bản kê container rỗng (trước khi xếp xuống tàu);

+ Thuyền trưởng hoặc đại lý hãng tàu nộp bản lược khai hàng hoá chuyên chở.

b. Trường hợp các phương tiện trên không phải của hãng vận tải:

– Người khai hải quan là người có hàng hoá đã hoặc sẽ chứa trong các phương tiện nêu trên.

– Người khai hải quan phải có văn bản giải trình để được làm thủ tục theo phương thức này.”

Tùy theo các trường hợp cụ thể trên mà công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu phù hợp.

Xem thêm:

Dịch vụ chuyển phát nhanh đi Ấn Độ giá rẻ

Dịch vụ gửi hàng đi Matxcơva giá rẻ